Ve spolupráci s uměleckým fotografem Jadrenem Šetlíkem, organizujeme setkání významných osobností krajů ČR pod záštitou jednotlivých krajských hejtmanů.

Budou v něm formou reprezentativních výstav a společenských setkání s významným rozsahem prezentovány osobnosti, které se přínosným způsobem zasloužily o rozvoj v oblasti manažerské a podnikatelské, ale také v oblasti vědy, kultury, práva, sportu, církve, medicíny, politiky i v jiných oborech, například folkloru, nebo vinařství.

Info o galerii MILENIA Jadran 2017